Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 18 dec 2018

6 januari, 2019

Hierbij treft u het verslag van de ledenvergadering VA Klassenorganisatie dd. 18 december 2018. Excuses voor de vertraging door het kerstreces.
Namens het bestuur,

Rien van der Post, secretaris

Verslag ALV 18 dec 2018 (2)

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 18 december a.s.

2 december, 2018

Geachte Leden, Beste Zeilers,

Bijgaand treft u aan de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 18 december 2018, 20.00 te Muiden, KNZ&RV.

Graag nodigt het Bestuur u voorafgaand aan de vergadering, vanaf 18.00 uur, uit voor een borrel en aansluitend diner.
Diner vangt aan om 19.00 uur.

Het diner wordt u aangeboden door de uittredende bestuursleden.

Vriendelijk het verzoek uw komst voor het diner op te geven aan Marten Poelman (marten@baarssenfishprocessing.nl).

Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok
Voorzitter

NB. De agenda met toelichting wordt per email aan de leden verzonden.