Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005. (KvK-nr. 01110699)

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

De meetbrieven zijn ook te bereiken via deze website van het Watersportverbond onder “Nationale klassen”.

Wedstrijdagenda

Nieuwsbrief VA Klassenorganisatie, november 2020

22 november, 2020

Helaas kijken we terug op een leeg VA wedstrijdjaar, waardoor we logischerwijze ook geen Jaarprijswinnaar kunnen aanwijzen.

Hopelijk wordt 2021 weer ouderwets spannend op het water en gezellig op de kade. Inmiddels liggen alle schepen binnen en wordt hard gewerkt om onze Aken volgend jaar weer ‘spik en span’ te water te kunnen laten. Ongetwijfeld zullen er ook allerlei aanpassingen en acties zijn om in 2021 het schip & bemanning nog competitiever aan de start te laten verschijnen, wat de sportieve strijd alleen maar mooier zal maken. We kunnen niet wachten …

 

In deze Nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 1. E-Captain livegang & Contributie inning
 2. Bemanningslicentie & Bemanningslidmaatschap pakket 2021
 3. ALV op 25 maart 2021
 4. Voorlopige Wedstrijddata & Jubileumweekend
 5. Technische zaken

E-Captain livegang & Contributie inning

De afgelopen periode heeft Willem samen met Frederiek Strating de implementatie van E-captain ter hand genomen en wordt deze gekoppeld aan onze site. De bestanden zijn gevuld met de gegevens van o.a. de eigenaren, de schepen, sponsoren en de huidige bemanningsleden.

Dit betekent dat binnenkort ieder lid automatisch de contributie factuur in zijn mailbox zal ontvangen en heel gemakkelijk via een link kan betalen, en wordt automatisch in de administratie verwerkt. Het betreft de factuur van dit jaar 2020, waarbij de contributie ongewijzigd €200 is.

Andere voordelen zijn: via de website kan aangemeld worden voor onze wedstrijden en/of activiteiten waarbij direct via iDeal betaald kan worden, Boekhouding wordt gelijk verwerkt in het pakket, Bestuursleden krijgen eigen VA-email adressen die gemakkelijk over te dragen zijn naar toekomstige bestuurders, …

 

Bemanningslicentie & Bemanningslidmaatschap pakket 2021:

Rondom de bemanningslicenties is helaas nog geen nieuws vanuit KNWV te melden. Het overleg loopt nog en er is op 12 december een ALV van het Watersport verbond gepland.

Met de implementatie van E-captain is de randvoorwaarde voor het gemakkelijk kunnen verwerken van een hopelijk grote toestroom van bemanningsleden als lid ingevuld. De precieze invulling van dit Lidmaatschap wordt nu uitgewerkt en begin 2021 zal de promotie voor het inschrijven via de site opgestart worden.

 

ALV op 25 maart 2021

De eerder aangekondigde winteractiviteit wordt, hangende de RIVM richtlijnen, over de jaargrens heen getild en gecombineerd met de ALV. Deze is gepland op 25 maart 2021 aan boord van de Magnifique, die dan in Amsterdam afgemeerd zal liggen.

Noteer allen alvast deze datum in uw agenda!

 

Voorlopige Wedstrijddata & Jubileum Weekend

Een rondje langs de verenigingen, cq. sites levert de volgende geplande data op.

We kunnen ze nog niet als definitief beschouwen, maar natuurlijk al wel handig voor de agenda om aan de bemanningsleden door te geven:

 • Y-Toren Race: 1, 2 mei
 • HT Race: 3, 4 juni
 • Markervuur: medio juni, nog te plannen
 • VA Evenement: zie hieronder, nog te plannen
 • Delta Weekend: 18, 19, 20 juni
 • Flevo Race: 20, 21, 22 aug
 • 24 Uurs: 27, 28 aug
 • ONK VA: 10, 11, 12 sept (VB heeft hun ONK weekend daarvoor)
 • Hylper Hurdsilerij: medio sept/okt, nog te plannen
 • Nacht & Ontij: 29, 30 okt

Het VA Klasse evenement willen we uitbreiden naar een groots Jubileum Weekend, wat we dit jaar hebben moeten doorschuiven. Hiervoor werken we nog aan de precieze invulling, waarbij we eventueel meerdere havens aan willen doen. Naast de gebruikelijke wedstrijdzeilende aken gaan we onder het motto ‘Spirit of Tradition’ ook zoveel mogelijk ongemeten aken enthousiasmeren om te komen.

 

Technische zaken

Zodra het onderzoek naar de nieuwe Romptype voor de VA48 ‘Groote Beer’ afgerond is zullen we ieder informeren.

 

Namens het gehele bestuur wensen we iedereen, ondanks de Corona maatregelen, warme en gezellige feestdagen met hun geliefden. Gevolgd door een goede start van 2021, waarin we hopelijk weer op sportieve wijze zullen strijden om de verschillende (dag)prijzen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rien van der Post

Secretaris VA Klassenorganisatie

 

 

Verslag ALV 16 december & aandragen scheepsnamen voor CFD analyse

19 december, 2019

Van alle aanwezigen eigenaren en bemanningsleden kregen we te horen dat het een perfecte ALV is geweest: fantastische entourage aan boord van SS Succes, heerlijk en gezellige maaltijd en daarna een vruchtbare vergadering.
Hieronder vind je de notulen, met daarin de o.a. de volgende zaken:
 • punt 4: uitslag van de Jaarprijs 2019: Team Erik Hermans met de De Jager (ZA1) is voor de 10e keer winnaar, proficiat!
 • punt 5: Wedstrijdkalender 2020, met rond het VA Evenement de viering van ons 15 jarig jubileum
 • punt 7.1:processtappen voor Type Factor aanpassing/controle aanwijzing voor 2020 (zie ook actie hieronder)
ACTIE: Iedere eigenaar is uitgenodigd om voor 31 december via een mail naar rien@vanderpost.net aan te geven welk schip hij/zij aandraagt voor deze volledig CFD analyse, zodat voor dit schip een nieuwe categorie gevormd wordt. 
Het liefst met argumentatie. Dit kan je eigen schip zijn, of een andere aak. Het bestuur zal op basis van deze input de aanwijzing vaststellen en communiceren tijdens de voorjaar ALV.
Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 !!
Met vriendelijke groet,
Rien van der Post (secretaris VA Klasse)
VA Klasse ALV VERSLAG CONCEPT 16 december 2019

Contouren Bemanningslidmaatschap gebaseerd op uitslag enquête

22 maart, 2019

Beste Lemsteraak-zeiler,

De VA-Klassenorganisatie is gestart als een vereniging voor de eigenaren en wil nu ook een verbindende rol gaan spelen voor de honderden bemanningsleden. Hiertoe zal naast het organiseren van de wedstrijden met gezellige borrels en diners (Klassen Evenement, Nederlands Kampioenschap & Hylper) andere activiteiten opgepakt kunnen worden.

Via de door 105 mensen ingevulde enquête heeft het bestuur een beeld gekregen van de behoefte in deze gevarieerde groep Aak-zeilers. In de ALV van 20 maart is de uitslag gepresenteerd (link: VA Bemanningsleden enquete uitslag 20190320 RvdP) en zijn de volgende contouren voor het lidmaatschap met enthousiasme ontvangen:

• Contributie €25 per jaar (ongewijzigd, maar nu inhoud geven)
• 2 activiteiten inclusief (naast de open borrels in wedstrijdweekend):
– Lezing/Training tijdens driedaagse ONK zeilweekend
– Midwinterborrel met Lezing/Training op ‘scheepse’ locatie (eventueel koppelen aan ALV)
• Opname in mailinglist voor email nieuwsbrief
• Inkoopvoordelen voor: Zeilkleding, Zwemvesten, …
• Excursies (tegen extra betaling) naar: Scheepswerf, HISWA, …
• Spreekrecht op ALV’s (stemrecht blijft voorbehouden aan eigenaren)

Tevens gaan we ons ledenadministratie systeem verder stroomlijnen om het inschrijven als lid en het opgeven voor deelname aan activiteiten eenvoudig te maken.

Zodra deze zaken op orde zijn ontvangen jullie een uitnodigingsmail om je (via de site) in te schrijven als lid.

Namens de VA-Klassenorganisatie,

Rien van der Post, secretaris