Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Technische Vergadering Watersportverbond inzake TVF wijziging

12 april, 2018

Geachte Leden, Beste Zeilers,

Bijgaand treft u aan de Notulen van de Leden Vergadering dd 29 maart jl.

Op verzoek van het KNWV treft u bijgesloten tevens aan de uitnodiging voor de Technische Vergadering te houden op 25 april 2018. Na goedkeuring door de meetbriefhouders, wordt de verfijning van de TVF zoals door Martijn van Schaik tijdens de LV toegelicht geformaliseerd.

Stemming voor deze Technische Vergadering kan middels insturen van het stemformulier (Bijlage 1) aan de heer Jacob Miedema: miedemagroot@ziggo.nl.

Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok voorzitter

Uitnodiging Agenda TV 25 april 2018 VA Klasse meetbriefhouders_

Stemformulier Bijlage 1 TV 25 april 2018

Bijlage 2 TV 25 april 2018_

Bijlage 3 TV 25 april 2018

VA Notulen ALV 29 maart 2018_

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 maart a.s. in Amsterdam (update 27 mrt)

11 maart, 2018

Bijgaand treft u aan de uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden in Amsterdam aan boord van het nieuwe schip van Walter van Berkum de Magnifique III. De Magnifique III zal op 29 maart zijn afgemeerd aan de Veemkade.

Het programma:
– 19.00 ontvangst met soep en brood.
– 19.15 presentatie door Harry Amsterdam getiteld: “Voorrangsregels vanaf de bovenwindse boei naar beneden”.
– Aansluitend zal de vergadering worden gehouden.

Tijdens de vergadering wordt borrel en borrelhapjes geserveerd. De volledige catering aan boord van de Magnifique III wordt aangeboden en verzorgd door Walter van Berkum waarvoor veel dank.

Bijgesloten treft u tevens het aanmeldingsformulier welke u kunt doorsturen aan uw bemanning welke zich individueel kunnen opgeven voor het zogenaamde bemanningslidmaatschap van de va-klassenorganisatie.

Namens het Bestuur,
Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda –  agenda ALV 29 maart 2018

Uitkomsten TVF studie 2017 –TVF 2017

Financiën –  VA € presentatie LV 29 maart 2018

TVF algoritmen –  TVF2017 formule en algoritmen

Algemene Ledenvergadering tbv Statutenwijziging

6 januari, 2018

Namens het bestuur wensen wij u een gezond en gelukkig 2018.
Opdat het zeilseizoen wederom mooi wordt en we elkaar veelvuldig op het water treffen en op de kade samen het glas heffen.

Bijgaand treft u de notulen van de Leden Vergadering van 18 december jl..
Tevens treft u bijgesloten aan een tweede uitnodiging voor een Leden Vergadering ten behoeve van de statuten wijziging.
Ervan uitgaande dat ook de leden die niet op de vergadering aanwezig waren het eens zijn met de voorgestelde statutenwijziging is het houden van deze additionele vergadering slechts een formaliteit om aan alle vereisten te voldoen. U hoeft dan ook niet op deze vergadering te verschijnen (tenzij u tegen het beoogd voorstel zou zijn).
Zodra deze statutenwijziging een feit is kunnen bemanningsleden worden aangemeld als bemanningslid van de VA Klassenorganisatie.

De wedstrijdkalender is inmiddels definitief, voor de juiste data verwijzen wij u naar de website.

Met sportieve zeilgroet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda – Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018

V/VA Klassenorganisatie