Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Save-the-dates: Voornemen om in september VA Klasse Evenement en Hylper Hurdsilery (in aangepaste vorm) te organiseren

22 juni, 2020

Beste Lemsteraak zeilers,

Meteen na het afsluiten van onze VA Zoom Bestuursvergadering mail ik enthousiast deze Save-the-dates mededeling (meer info volgt binnenkort in de uitgebreide email nieuwsbrief & op site):
We zijn voornemens in september de tweetal geplande zeilweekenden (in aangepaste vorm) te organiseren:
 • 11, 12 september: VA Klasse Evenement vanuit Enkhuizen (ipv. ONK vanuit Medemblik)
 • 26, 27 september: Hylper Hurdsilery vanuit Hindeloopen
Houd deze data dus gereserveerd in de agenda’s van alle bemanningsleden, waarbij de vrijdagavond ervoor ook altijd gezellig is!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Rien van der Post

Geen zeilwedstrijden tot 1 september

23 april, 2020

Ongetwijfeld heeft u inmiddels kennis genomen van het feit dat tot 1 september geen evenementen georganiseerd mogen worden ivm. veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van Corona.

Helaas betekent dit dat ook de volgende zeilwedstrijden geen doorgang vinden:
– Markervuur (13, 14 juni)
– Deltaweekend (19-21 juni)
– VA Klassenevenement (27, 28 juni)
– FlevoRace (14-16 aug)
– 24 Uurs Race (18, 29 aug)
Hiermee zijn in 2020 alle door andere organisaties georganiseerde zeilraces vervallen.
Of, Hoe en wanneer we een VA Evenement, ONK en/of Hylper nog in de maanden september en oktober kunnen organiseren hebben we nog niet gesproken binnen het bestuur. Hiervoor wachten we eerst de informatie af die halverwege mei gecommuniceerd zal worden.
Met teleurstelling groet ik, namens het bestuur
Rien

Vervolg- bericht van bestuur

5 april, 2020

Beste Zeilers,

In aanvulling op onze eerdere mail twee nadere berichten over ‘wedstrijden’ en ‘wedstrijdlicenties’:
Wedstrijden:
– afgelast: Y-toren en HT Race. Ook Vastgoed Regatta gaat in september niet door.
– Markervuur (13/14 juni) heeft NoR verzonden en inschrijven kan tot en met zaterdag 6 juni. Mocht de huidige ‘social distance’ in Nederland worden verlengd tot 13 of 14 juni, zal de KNZRV nieuwe informatie verspreiden en op haar site plaatsen.
wedstrijdlicenties:
Op de site van het verbond wordt gecommuniceerd dat dat iedere opvarende in 2020 een wedstrijdlicentie dient te hebben.
In onze ogen is dat niet meer dan een beleidsvoornemen, dat nog goedgekeurd dient te worden in een officiële vergadering.
Op dit moment overlegt Thom met allerlei watersportverenigingen, klassen organisatie en oa. Noordzee Club. Allen geven aan ook een tegenstander te zijn van dit voorstel en dus tegen te stemmen.
We roepen onze leden dus op om GEEN wedstrijdlicentie aan te schaffen, voordat officieel besluitvorming heeft plaats gevonden.
Wanneer dat zal zijn is nog onduidelijk, maar zodra wij meer weten wordt u natuurijk geïnformeerd.
Ondanks deze vreemde Corona tijden wensen we ieder een fijn weekend, en blijf gezond!!
Rien van der Post, secretaris

Bericht bestuur VA Klassenorganisatie

28 maart, 2020

(ook per mail naar leden verzonden)


In deze roerige tijden met allerlei belangrijke berichtgeving rondom het Corona virus toch even een ‘gewoon’ mailtje naar aanleiding van bestuursvergadering VA Klassenorganisatie met info over de volgende zaken:

 • Zeilseizoen 2020
 • ALV uitgesteld, Kascontrole start & Vrijwilligers gezocht
 • CFD Analyse voor nieuw romptype VA48 (& VA180)
 • discussie Wedstrijdlicenties loopt nog

Zeilseizoen 2020:

Het lijkt al zo lang geleden dat we in Hindeloopen onze laatste wedstrijd op het water en leuk havenfeest van 2019 hadden. Door de Corona maatregelen is het nog heel onduidelijk wanneer we in 2020 onze eerste wedstrijd zullen kunnen varen: de Y Toren Race (2-3 mei) lijkt moeilijk haalbaar, maar wordt het dan de HT Race (4-5 juni) een maandje later … het is kijken in een glazen bol. Dus schrijf je enerzijds al wel in, maar houdt anderzijds de site van de organiserende vereniging in de gaten ….

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van onze wedstrijden: het Klasse Event (27-28 juni) is traditiegetrouw in Enkhuizen. Het ONK (11, 12 en 13 sept) zal dit jaar in Volendam direct aansluitend aan Vastgoed Regatta zijn. We zullen die vrijdag op een schappelijk tijdstip aan het einde van de ochtend pas de eerste start plannen.

Helaas hebben we in de huidige omstandigheden er voor gekozen om het 15 jarig Lustrumfeest door te schuiven naar 2021, maar ‘wat in het vat zit, verzuurd niet …’

Er is ook goed nieuws over het wedstrijdveld voor komend seizoen: een paar ouwe getrouwen (Bruine Leven, Marie Charlotte III, Warber, Zilveren Swaen) hebben aangegeven weer mee te gaan zeilen. Tevens hebben een paar nieuwe eigenaren aangegeven wedstrijd te willen gaan varen: Cyrus Kruis met de Blauwe Walvisch (VA183) en Dirk Kanon met de Sterna (VA93)

ALV uitgesteld, Kascontrole start & vrijwilligers gezocht

De Voorjaars ALV kan door Corona maatregelen tot nader orde niet gepland worden. Wel heeft onze penningmeester inmiddels de jaarstukken over 2019 opgesteld en deze zullen aan de kascontrole commissie ter controle aangeboden worden.

Bij deze een oproep voor een tweetal vrijwilligers:

– Penningmeester, aangezien Willem heeft aangegeven te stoppen

– webdesigner, na de overstap naar E-Captain willen we ook de site vernieuwen en komen daarvoor graag in contact met een bemanningslid die handig met site bouw is en bereid is daar tijd in te steken.

CFD Analyse voor nieuw romptype VA48 (& VA180)

Op basis van de bespreking in de vergadering van 16 december én de ingediende aanvragen/voorstellen door leden, heeft het bestuur besloten de VA48 ‘Groote Beer’ aan te wijzen voor volledige CFD analyse namens de VA-Klassenorganisatie in 2020. Argumentatie:

 • Voor het wedstrijdzeilen is het van belang dat de top schepen allen een eigen specifieke rompwaarde hebben, zodat er geen ruimte voor discussie is over de juistheid hiervan. De VA48 is het enige schip in de top die nog niet een eigen CFD analyse heeft.
 • We willen verenigingsgeld uitgeven ‘ten faveure’ van zoveel mogelijk leden. Het staat de andere aanvragers vrij om op eigen kosten hun schip te laten analyseren.

Doelstelling is deze analyse af te ronden voor het verstrekken van meetbrieven voor het nieuwe zeilseizoen 2020. De meetbrief commissaris heeft de door Numeca uitgevoerde CFD analyses naar het Watersportverbond verzonden, zodat zij de roeptypes voor VA 48 en VA 180 kunnen bepalen.

Discussie Wedstrijdlicenties loopt nog

De tussenstand is dat het verbond voorstelt om iedere opvarende aan boord van een wedstrijdboot te verplichten tot het aanschaffen van een jaar Wedstrijdlicentie (of 30 dagen als je korter vaart). Hier zijn we als VA Klassenorganisatie een fel tegenstander van!

Dit wordt (afhankelijk van Corona ontwikkelingen) in mei ter stemming gebracht, maar eerst zal er nog een nieuwe voorzitter voor het KNWV gekozen moeten worden.

Thom heeft inmiddels contact opgenomen met de (grotere) watersportverenigingen, die wel stemrecht hebben en ook voornemens zijn tegen te stemmen. Samen met bestuur van VB/VC wordt een brief met ons negatieve standpunt naar het KNWV verzonden. Wordt vervolgd ….

Wij hopen u met dit bericht nader geïnformeerd te hebben en zien er naar uit om elkaar (mettertijd) weer op het water te treffen.

Bescherm uzelf en de mensen om u heen om verdere verspreiding van het Coronavirus te vertragen en beperken. Stay Healthy !!!

Namens het bestuur,

Rien van der Post, secretaris

Verslag ALV 16 december & aandragen scheepsnamen voor CFD analyse

19 december, 2019

Van alle aanwezigen eigenaren en bemanningsleden kregen we te horen dat het een perfecte ALV is geweest: fantastische entourage aan boord van SS Succes, heerlijk en gezellige maaltijd en daarna een vruchtbare vergadering.
Hieronder vind je de notulen, met daarin de o.a. de volgende zaken:
 • punt 4: uitslag van de Jaarprijs 2019: Team Erik Hermans met de De Jager (ZA1) is voor de 10e keer winnaar, proficiat!
 • punt 5: Wedstrijdkalender 2020, met rond het VA Evenement de viering van ons 15 jarig jubileum
 • punt 7.1:processtappen voor Type Factor aanpassing/controle aanwijzing voor 2020 (zie ook actie hieronder)
ACTIE: Iedere eigenaar is uitgenodigd om voor 31 december via een mail naar rien@vanderpost.net aan te geven welk schip hij/zij aandraagt voor deze volledig CFD analyse, zodat voor dit schip een nieuwe categorie gevormd wordt. 
Het liefst met argumentatie. Dit kan je eigen schip zijn, of een andere aak. Het bestuur zal op basis van deze input de aanwijzing vaststellen en communiceren tijdens de voorjaar ALV.
Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 !!
Met vriendelijke groet,
Rien van der Post (secretaris VA Klasse)
VA Klasse ALV VERSLAG CONCEPT 16 december 2019

Contouren Bemanningslidmaatschap gebaseerd op uitslag enquête

22 maart, 2019

Beste Lemsteraak-zeiler,

De VA-Klassenorganisatie is gestart als een vereniging voor de eigenaren en wil nu ook een verbindende rol gaan spelen voor de honderden bemanningsleden. Hiertoe zal naast het organiseren van de wedstrijden met gezellige borrels en diners (Klassen Evenement, Nederlands Kampioenschap & Hylper) andere activiteiten opgepakt kunnen worden.

Via de door 105 mensen ingevulde enquête heeft het bestuur een beeld gekregen van de behoefte in deze gevarieerde groep Aak-zeilers. In de ALV van 20 maart is de uitslag gepresenteerd (link: VA Bemanningsleden enquete uitslag 20190320 RvdP) en zijn de volgende contouren voor het lidmaatschap met enthousiasme ontvangen:

• Contributie €25 per jaar (ongewijzigd, maar nu inhoud geven)
• 2 activiteiten inclusief (naast de open borrels in wedstrijdweekend):
– Lezing/Training tijdens driedaagse ONK zeilweekend
– Midwinterborrel met Lezing/Training op ‘scheepse’ locatie (eventueel koppelen aan ALV)
• Opname in mailinglist voor email nieuwsbrief
• Inkoopvoordelen voor: Zeilkleding, Zwemvesten, …
• Excursies (tegen extra betaling) naar: Scheepswerf, HISWA, …
• Spreekrecht op ALV’s (stemrecht blijft voorbehouden aan eigenaren)

Tevens gaan we ons ledenadministratie systeem verder stroomlijnen om het inschrijven als lid en het opgeven voor deelname aan activiteiten eenvoudig te maken.

Zodra deze zaken op orde zijn ontvangen jullie een uitnodigingsmail om je (via de site) in te schrijven als lid.

Namens de VA-Klassenorganisatie,

Rien van der Post, secretaris