Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 maart a.s. in Amsterdam

11 maart, 2018

Bijgaand treft u aan de uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden in Amsterdam aan boord van het nieuwe schip van Walter van Berkum de Magnifique III. De Magnifique III zal op 29 maart zijn afgemeerd aan de Veemkade.

Het programma:
– 19.00 ontvangst met soep en brood.
– 19.15 presentatie door Harry Amsterdam getiteld: “Voorrangsregels vanaf de bovenwindse boei naar beneden”.
– Aansluitend zal de vergadering worden gehouden.

Tijdens de vergadering wordt borrel en borrelhapjes geserveerd. De volledige catering aan boord van de Magnifique III wordt aangeboden en verzorgd door Walter van Berkum waarvoor veel dank.

Bijgesloten treft u tevens het aanmeldingsformulier welke u kunt doorsturen aan uw bemanning welke zich individueel kunnen opgeven voor het zogenaamde bemanningslidmaatschap van de va-klassenorganisatie.

Namens het Bestuur,
Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018

Algemene Ledenvergadering tbv Statutenwijziging

6 januari, 2018

Namens het bestuur wensen wij u een gezond en gelukkig 2018.
Opdat het zeilseizoen wederom mooi wordt en we elkaar veelvuldig op het water treffen en op de kade samen het glas heffen.

Bijgaand treft u de notulen van de Leden Vergadering van 18 december jl..
Tevens treft u bijgesloten aan een tweede uitnodiging voor een Leden Vergadering ten behoeve van de statuten wijziging.
Ervan uitgaande dat ook de leden die niet op de vergadering aanwezig waren het eens zijn met de voorgestelde statutenwijziging is het houden van deze additionele vergadering slechts een formaliteit om aan alle vereisten te voldoen. U hoeft dan ook niet op deze vergadering te verschijnen (tenzij u tegen het beoogd voorstel zou zijn).
Zodra deze statutenwijziging een feit is kunnen bemanningsleden worden aangemeld als bemanningslid van de VA Klassenorganisatie.

De wedstrijdkalender is inmiddels definitief, voor de juiste data verwijzen wij u naar de website.

Met sportieve zeilgroet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda – Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018

V/VA Klassenorganisatie