Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Uitnodiging ALV maandag 16 december & rondleiding en diner Stoomschip Succes

3 december, 2019

Het bestuur nodigt eigenaren & bemanningsleden uit voor onze ALV op maandag 16 december 2019. De agenda is hieronder via link up te loaden, waarbij in de toelichting o.a. de (concept) wedstrijdagenda voor 2020 opgenomen is.

Programma:

17:30 Ontvangst met borrel & rondleiding stoommachines, stuurhut, etc.

18:30 Diner-buffet eigenaren & bemanningsleden (locatie en drank is aangeboden door Sacha Emmerik)

19:30 Start ALV

Sacha Emmerik (VA180) zal ons ontvangen aan boord van het unieke Stoomschip Succes, Overdiemerweg 38, 1111 BB Diemen (parkeren in berm, langs de loodsen of bij kinderboerderij). Een bezoek aan de indrukwekkende stoommachines (van deze Sinterklaasboot) zal niet ontbreken …

Voor de all-in prijs van €25 p.p. verzorgen zij een heerlijk diner-buffet inclusief de drank tijdens de avond. Om invulling te geven aan de gezelligheidscomponent van onze klassenorganisatie wordt iedere eigenaar in de gelegenheid gesteld om hiervoor ook bemanningsleden uit te nodigen. Dit geldt dus voor mensen die (nog) geen lid zijn van de VA klassenorganisatie (met een maximum van 4 per aak), maar dit wel kunnen worden.

Meldt u via rien@vanderpost.net in grote getallen aan voor deze gezellige avond, om het gemis aan wedstrijdvaren in de winter te compenseren !

Agenda: VA Klasse ALV agenda 16 december 2019

Rien van der Post, secretaris

Contouren Bemanningslidmaatschap gebaseerd op uitslag enquête

22 maart, 2019

Beste Lemsteraak-zeiler,

De VA-Klassenorganisatie is gestart als een vereniging voor de eigenaren en wil nu ook een verbindende rol gaan spelen voor de honderden bemanningsleden. Hiertoe zal naast het organiseren van de wedstrijden met gezellige borrels en diners (Klassen Evenement, Nederlands Kampioenschap & Hylper) andere activiteiten opgepakt kunnen worden.

Via de door 105 mensen ingevulde enquête heeft het bestuur een beeld gekregen van de behoefte in deze gevarieerde groep Aak-zeilers. In de ALV van 20 maart is de uitslag gepresenteerd (link: VA Bemanningsleden enquete uitslag 20190320 RvdP) en zijn de volgende contouren voor het lidmaatschap met enthousiasme ontvangen:

• Contributie €25 per jaar (ongewijzigd, maar nu inhoud geven)
• 2 activiteiten inclusief (naast de open borrels in wedstrijdweekend):
– Lezing/Training tijdens driedaagse ONK zeilweekend
– Midwinterborrel met Lezing/Training op ‘scheepse’ locatie (eventueel koppelen aan ALV)
• Opname in mailinglist voor email nieuwsbrief
• Inkoopvoordelen voor: Zeilkleding, Zwemvesten, …
• Excursies (tegen extra betaling) naar: Scheepswerf, HISWA, …
• Spreekrecht op ALV’s (stemrecht blijft voorbehouden aan eigenaren)

Tevens gaan we ons ledenadministratie systeem verder stroomlijnen om het inschrijven als lid en het opgeven voor deelname aan activiteiten eenvoudig te maken.

Zodra deze zaken op orde zijn ontvangen jullie een uitnodigingsmail om je (via de site) in te schrijven als lid.

Namens de VA-Klassenorganisatie,

Rien van der Post, secretaris