Lemsteraken V/VA Klasse

Welkom op de website van de klassenorganisatie opgericht op 15 juni 2005.

De vereniging stelt zich tot doel het wedstrijdzeilen met traditionele lemsteraken in de V/VA klasse te bevorderen.

Geldige meetbrieven

Watersportverbond TVF lijst

Wedstrijdagenda

Verslag ALV 16 december & aandragen scheepsnamen voor CFD analyse

19 december, 2019

Van alle aanwezigen eigenaren en bemanningsleden kregen we te horen dat het een perfecte ALV is geweest: fantastische entourage aan boord van SS Succes, heerlijk en gezellige maaltijd en daarna een vruchtbare vergadering.
Hieronder vind je de notulen, met daarin de o.a. de volgende zaken:
  • punt 4: uitslag van de Jaarprijs 2019: Team Erik Hermans met de De Jager (ZA1) is voor de 10e keer winnaar, proficiat!
  • punt 5: Wedstrijdkalender 2020, met rond het VA Evenement de viering van ons 15 jarig jubileum
  • punt 7.1:processtappen voor Type Factor aanpassing/controle aanwijzing voor 2020 (zie ook actie hieronder)
ACTIE: Iedere eigenaar is uitgenodigd om voor 31 december via een mail naar rien@vanderpost.net aan te geven welk schip hij/zij aandraagt voor deze volledig CFD analyse, zodat voor dit schip een nieuwe categorie gevormd wordt. 
Het liefst met argumentatie. Dit kan je eigen schip zijn, of een andere aak. Het bestuur zal op basis van deze input de aanwijzing vaststellen en communiceren tijdens de voorjaar ALV.
Namens het bestuur wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2020 !!
Met vriendelijke groet,
Rien van der Post (secretaris VA Klasse)
VA Klasse ALV VERSLAG CONCEPT 16 december 2019

Contouren Bemanningslidmaatschap gebaseerd op uitslag enquête

22 maart, 2019

Beste Lemsteraak-zeiler,

De VA-Klassenorganisatie is gestart als een vereniging voor de eigenaren en wil nu ook een verbindende rol gaan spelen voor de honderden bemanningsleden. Hiertoe zal naast het organiseren van de wedstrijden met gezellige borrels en diners (Klassen Evenement, Nederlands Kampioenschap & Hylper) andere activiteiten opgepakt kunnen worden.

Via de door 105 mensen ingevulde enquête heeft het bestuur een beeld gekregen van de behoefte in deze gevarieerde groep Aak-zeilers. In de ALV van 20 maart is de uitslag gepresenteerd (link: VA Bemanningsleden enquete uitslag 20190320 RvdP) en zijn de volgende contouren voor het lidmaatschap met enthousiasme ontvangen:

• Contributie €25 per jaar (ongewijzigd, maar nu inhoud geven)
• 2 activiteiten inclusief (naast de open borrels in wedstrijdweekend):
– Lezing/Training tijdens driedaagse ONK zeilweekend
– Midwinterborrel met Lezing/Training op ‘scheepse’ locatie (eventueel koppelen aan ALV)
• Opname in mailinglist voor email nieuwsbrief
• Inkoopvoordelen voor: Zeilkleding, Zwemvesten, …
• Excursies (tegen extra betaling) naar: Scheepswerf, HISWA, …
• Spreekrecht op ALV’s (stemrecht blijft voorbehouden aan eigenaren)

Tevens gaan we ons ledenadministratie systeem verder stroomlijnen om het inschrijven als lid en het opgeven voor deelname aan activiteiten eenvoudig te maken.

Zodra deze zaken op orde zijn ontvangen jullie een uitnodigingsmail om je (via de site) in te schrijven als lid.

Namens de VA-Klassenorganisatie,

Rien van der Post, secretaris