Lemsteraken V/VA Klasse

Contributie en Financien

De contributie van de VA klassenorganisatie bedraagt thans € 200,- per jaar. Ieder jaar wordt de contributie op de ledenvergadering vastgesteld. De leden ontvangen een declaratie. De contributie dient overgemaakt te worden op de volgende rekening: NL04ABNA0567127575 t.n.v. V/VA Klassenorgansiatie p/a Willem den Beer Poortugael. Gaarne de naam van uw schip en het zeilnummer vermelden.
Voor meer informatie over het lidmaatschap van onze organisatie of voor vragen kunt u contact opnemen met Thom Dijksman t.dijksman@epac.nl

 

20 maart 2019Resultaten 2018 & begroting 2019VA € presentatie ALV maart 2019
26 maart 2016Begroting 2016Begroting 2016
26 maart 2016Resultaten 2015Resultaten rekening 2015
26 maart 2016
Balans 2015Balans 2015
2 april 2014Resultaten 2013Resultaten rekening 2013 VA Klasse
2 april 2014Balans 31.12.2013Balans 2013 VA Klasse
22 februari 2012Begroting 2012Begroting Jaar 2012
22 februari 2012Financieel Overzicht 2011Jaarrekening 2011