Lemsteraken V/VA Klasse

Nieuws archief

Technische Vergadering Watersportverbond inzake TVF wijziging

Geplaatst op 12 april, 2018

Geachte Leden, Beste Zeilers,

Bijgaand treft u aan de Notulen van de Leden Vergadering dd 29 maart jl.

Op verzoek van het KNWV treft u bijgesloten tevens aan de uitnodiging voor de Technische Vergadering te houden op 25 april 2018. Na goedkeuring door de meetbriefhouders, wordt de verfijning van de TVF zoals door Martijn van Schaik tijdens de LV toegelicht geformaliseerd.

Stemming voor deze Technische Vergadering kan middels insturen van het stemformulier (Bijlage 1) aan de heer Jacob Miedema: miedemagroot@ziggo.nl.

Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok voorzitter

Uitnodiging Agenda TV 25 april 2018 VA Klasse meetbriefhouders_

Stemformulier Bijlage 1 TV 25 april 2018

Bijlage 2 TV 25 april 2018_

Bijlage 3 TV 25 april 2018

VA Notulen ALV 29 maart 2018_

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 29 maart a.s. in Amsterdam (update 27 mrt)

Geplaatst op 11 maart, 2018

Bijgaand treft u aan de uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden in Amsterdam aan boord van het nieuwe schip van Walter van Berkum de Magnifique III. De Magnifique III zal op 29 maart zijn afgemeerd aan de Veemkade.

Het programma:
– 19.00 ontvangst met soep en brood.
– 19.15 presentatie door Harry Amsterdam getiteld: “Voorrangsregels vanaf de bovenwindse boei naar beneden”.
– Aansluitend zal de vergadering worden gehouden.

Tijdens de vergadering wordt borrel en borrelhapjes geserveerd. De volledige catering aan boord van de Magnifique III wordt aangeboden en verzorgd door Walter van Berkum waarvoor veel dank.

Bijgesloten treft u tevens het aanmeldingsformulier welke u kunt doorsturen aan uw bemanning welke zich individueel kunnen opgeven voor het zogenaamde bemanningslidmaatschap van de va-klassenorganisatie.

Namens het Bestuur,
Met vriendelijke groet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda –  agenda ALV 29 maart 2018

Uitkomsten TVF studie 2017 –TVF 2017

Financiën –  VA € presentatie LV 29 maart 2018

TVF algoritmen –  TVF2017 formule en algoritmen

Algemene Ledenvergadering tbv Statutenwijziging

Geplaatst op 6 januari, 2018

Namens het bestuur wensen wij u een gezond en gelukkig 2018.
Opdat het zeilseizoen wederom mooi wordt en we elkaar veelvuldig op het water treffen en op de kade samen het glas heffen.

Bijgaand treft u de notulen van de Leden Vergadering van 18 december jl..
Tevens treft u bijgesloten aan een tweede uitnodiging voor een Leden Vergadering ten behoeve van de statuten wijziging.
Ervan uitgaande dat ook de leden die niet op de vergadering aanwezig waren het eens zijn met de voorgestelde statutenwijziging is het houden van deze additionele vergadering slechts een formaliteit om aan alle vereisten te voldoen. U hoeft dan ook niet op deze vergadering te verschijnen (tenzij u tegen het beoogd voorstel zou zijn).
Zodra deze statutenwijziging een feit is kunnen bemanningsleden worden aangemeld als bemanningslid van de VA Klassenorganisatie.

De wedstrijdkalender is inmiddels definitief, voor de juiste data verwijzen wij u naar de website.

Met sportieve zeilgroet,
Adriaan Kok
Voorzitter

Agenda – Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018Agenda ALV VA Klasse 29 januari 2018

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geplaatst op 27 november, 2017

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 18 december aanstaande, aanvang 19.15 te Lelystad.

Ten tijde van het uitgaan van deze agenda zijn de voorstellen voor de verfijning voor de TVF nog niet gereed. Om te voorkomen dat de Technische Vergadering twee keer moet worden uitgeschreven is met het KNWV afgesproken dat de Technische Vergadering op een later moment zal plaatsvinden doch voor aanvang seizoen. Stemming over deze onderdelen kan eventueel digitaal plaatsvinden.

Graag nodigen wij u uit om voorafgaande aan de vergadering samen een hapje te eten. Dit is mogelijk om 18.30 voor € 15,– pp.
Vriendelijk het verzoek om u vooraf bij ondergetekende aan te melden voor deelname aan het diner.
Voor de vroegkomers is de bar open vanaf 18.00.

Restaurant Aan ut water:
Flevo Marina, IJsselmeerdijk 17
8221 RC Lelystad.
(afslag Overstag bij gebruik van navigatie)

Bijlagen:

Agenda – agenda ALV 18 december 2017

Deelnemers wedstrijden 2017 – deelnemers wedstrijden 2017

Statutenwijziging – bijlage c concept wijziging statuten

Wedstrijd agenda 2018 – Voorlopige wedstrijdagenda 2018 va

Namens het bestuur,

Willem den Beer Poortugael secretaris

Uitslag Hylper Hurdsilery 2017

Geplaatst op 26 september, 2017

1e prijs – BS2 met team Peter Houtzagers

2e prijs – Groote Beer met team Tijmen van Rootselaar

3e prijs – Visotter met team Andre Sterk

Uitslagen – Uitslag Hylper 2017  –  Uitslag hylper 2017 ind.

De jubileum versie “celebration” van 10 jaar Hylper Hurdsilery is een groot succes geworden. Spetterende optredens aan de haven en in de feest locatie zorgden voor een geweldige ambiance. Hulde aan de organisator Dirk Blom!

20 VA lemsteraken in de gemeten klasse en 8 schepen in de ongemeten klasse verschenen aan de start. Na 2 starts op zaterdag die in de loop van de race moesten worden afgeblazen wegens gebrek aan wind werd de derde race ook met erg weinig wind uit gevaren. Peter Houtzagers won want ook met zeer licht weer kan de bemanning uit de voeten.

Het feest begon al zaterdagmiddag bij het invaren van de vloot in de oude haven van Hindeloopen. Onder veel belangstelling meerden de schepen af en kon de borrel op de schepen beginnen aangemoedigd door een spectaculair optreden van een zanger. Even later begon het feestdiner in de jachthaven met een fantastische big band, gevolgd door intermezzo van een Andre Hazes zanger en een feest band tot slot. Een heerlijk gezellig en rommelig diner geheel in de stijl van de klasse waarbij de bemanningen zich feestelijk uitgedost hadden en een ieder zich uitstekend vermaakte.

Zondag konden nadat de mist(nee niet die mist!)  was opgetrokken nog twee aantrekkelijke potjes gezeild worden met ongeveer 10 knopen wind. Alle toppers in de klasse waren aanwezig en dat leverde spannende duels op vooral bij de start met een betrekkelijk korte startlijn. Opmerkelijk was dat Tijmen van Rootselaar met de Groote Beer, die we een tiental jaren niet op de wedstrijdbaan gezien hebben,  mooi voorin voer en een tweede prijs overall in de wacht sleepte.

Hylper is in 10 jaar uitgegroeid tot het top evenement van de VA klasse!

Erik Pluimers

 

 

Uitslag ONK 2017

Geplaatst op 11 september, 2017

1e prijs – BS2 met team Peter Houtzagers

2e prijs – Maasvogel met team Erik Pluimers

3e prijs – Marie Charlotte III met team Carel Paauwe

4e prijs – Papegaai met team Alfred Tulp

5e prijs – HL 3 met team Walter van Berkum

Uitslag –  NK 2017 einduitslag

Uitslagen van de races – Uitslagen races 1 – 6 NK 2017

 

Het winnende team van het vorige jaar werd goed weerstand geboden. Zaterdagavond na twee wedstrijddagen stond team Carel Paauwe met de MC III op een eerste plek met 6 ptn, BS 2 op een tweede plaats met 7 ptn en de Maasvogel met 9 ptn op een derde plaats. Geringe verschillen dus en de laatste lange afstandsrace zou de beslissing brengen. Deze race viel slecht uit voor de MC III met name in het laatste kruisrak. Verraderlijke windshifts bepaalden het potje. Overall werd de BS 2 nipt winnaar. Dat de schepen aan elkaar gewaagd waren blijkt ook uit het feit dat de nummers 1 t/m 3 ieder twee races op hun naam konden zetten.

Ondanks de wat mindere voorspellingen bleek het uitstekend zeilweer te zijn. Op 1 na werden alle races met een M-rating gevaren. In race 4 viel plotseling alle wind weg en dat verklaart dat de meeste schepen een dnf kregen omdat de finishlijn niet meer op tijd kon worden gehaald. Dat was dus pure pech!

12 schepen verschenen aan de start en dat was juist voldoende om een geldig kampioenschap te kunnen houden. Hopelijk zullen dat volgend jaar een paar meer zijn  Het was het laatste NK voor Ruud van Hilst van de Wadwaai. Onze voorzitter sprak hem toe en overhandigde hem de “better let dan net prijs” en  zwaaide hem veel lof toe in een humoristische toespraak  Na 40 jaar met succes in de VA lemsteraken klasse te hebben gevaren kiest hij er nu voor om Europa te gaan verkennen met een nieuw gebouwd motorjacht.

Het team van de Maasvogel was zeer blij met deze uitslag. In het voorjaar werd middels een prikkelend filmclipje uitgesproken dat “Maasvogel second” een mooie uitslag zou zijn gezien de overmacht van de “BS 2 first”. Was natuurlijk leuk dat dit grapje werkelijkheid werd.

Op naar de Hylper Hurdsilerij waar we met een grote vloot aan schepen het kampioenschap nog eens dunnetjes over kunnen doen.

Erik Pluimers schipper Maasvogel

Verslag 24 uurs 2017

Geplaatst op 4 september, 2017

24-uurs race 2017.

Na 10 jaar van afwezigheid is de Groote Beer weer terug van weggeweest.  De 24 uurs is een wedstrijd met veel historie in onze familie. Mijn opa wist hem vroeger vaak te winnen, iets waar ik als klein kind al veel bewondering voor had en wat altijd een droom was om ooit na te doen.

De race kenmerkte zich dit jaar door weinig wind. Met een bemanning van Finn zeilers en Groninger studenten vertrokken wij vanuit Hindeloopen.  Gezamenlijk met de ZA1, Warber en de Zilveren Zwaan dobberden we de start over waar op dat moment nog weinig wind was. Al snel kwam er iets van druk binnen en duurde het niet lang voordat wij allen onze eigen route kozen. Alle 430 deelnemers wisten echter dat de knikkers pas de volgende dag in een windstilte van 5 uur lang verdeeld zouden worden. Hard varen en een andere slotroute dan de rest heeft ons uiteindelijk de overwinning gebracht.

Wederom een fantastische wedstrijd met een prachtige nacht. Graag zou ik Dirk en mijn vader bedanken voor de wijze lessen aan boord. Zonder hun hadden wij deze mooie prestatie nooit gehaald.

Beste aken zeilers, ik hoop dat jullie in de komende jaren nog veel last van ons gaan krijgen. Wij gaan ons best doen.

Voor mijn Groote Opa.

Tijmen van Rootselaar – VA48

 

Deelnemers ONK

Geplaatst op

Huidige Deelnemers NK 2017

Zeilnummer Naam schip Eigenaar TVF TVF L TVF M TVF H
1 VA 60 Kaatje T Dijksman 1,1650 1,1561 1,1725 1,1782
2 VA 91 Wadwaai R van Hilst 1,1528 1,1507 1,1662 1,1519
3 VA 108 Zilveren Zwaan A Kok 1,1410 1,1421 1,1359 1,1503
4  VA  163  Maasvogel  E. Pluimers
5 VA 180 Grote Jager S Emmerik 1,2291 1,2051 1,2347 1,2488
6 VA 193 Papegaai H van Dooren 1,2107 1,2070 1,2142 1,2251
7 VA 194 HL 3 W van Berkum 1,1377 1,1653 1,1294 1,1338
8 VA 202 MC III C Paauwe 1,2132 1,2005 1,2132 1,2317
9 VA 208 Fleanende Ingel E Romkema 1,1345 1,1542 1,1286 1,1291
10 VA 210 Warber G Verwelius 1,2138 1,2046 1,2137 1,2308
11 VA 211 BS2 P Houtzagers 2,2161 1,2079 1,2161 1,2301
12 VA 217 WK15 H Bout 1,1761 1,1973 1,1740 1,1770
V/VA Klassenorganisatie