Lemsteraken V/VA Klasse

Wedstrijd organisatie

Aanbevelingen VA – VA Protocol wedstrijdzeilen 2018

Wedstrijd Protocol

De grote afmetingen en het gewicht van een lemsteraak vragen om extra aandachtpunten bij de organisatie van wedstrijden. De V/VA Klassenorganisatie komt een aanbevelingen aan organiserende wedstrijdcomité ’s.

Aanbevelingen van de wedstrijdcommissaris van de klasse aan wedstrijd comités – VA Protocol Wedstrijdzeilen 2018

De wedstrijdcommissaris Walter van Berkum (bestuurslid) kan namens de klasse de aanbevelingen toe te lichten.